-->

Tin tức / Thông báo

Yêu cầu báo giá về việc cung cấp khí sử dụng cho máy phát tia Plasma

Đăng lúc: 10:00:00 09/08/2023 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma” với nội dung cụ thể như sau:

      SỞ Y TẾ THANH HÓA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỈM SƠN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 08 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp khí sử dụng cho máy phát tia Plasma

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

     Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua khí sử dụng cho máy phát tia Plasma” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

-       Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn

-       Địa chỉ: Đường Trần Phú,phường Lam Sơn,thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

-       Họ tên: Vũ Thái Bình 

-       Chức vụ: Trưởng khoa Dược 

-       Điện thoại: 0983536674 

-       Email: dsbinhvu@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-       Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn; đường Trần Phú,phường Lam Sơn,thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

-       Nhận qua email: dsbinhvu@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

-       Từ 08h ngày 09 / 08 /2023 đến trước 17h ngày  19 / 08/ 2023 

-       Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

    365 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá ( 19/ 08 /2023). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

    Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm. 

    Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.

 

  Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                                                                 

        - Như trên; 

        - Website bệnh viện; 

        - Lưu: VT, KD, HDMS 

 

                                                                                                                      Tống Lê Bách 

 

 
 Tệp đính kèm: Yêu cầu báo giá................
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185