-->

Tin tức / Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá Mua vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán

Đăng lúc: 10:00:00 11/12/2023 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm sơn

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA


THỊ XÃ BỈM SƠN

       Số: 750/TB-BVBS


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá Mua vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Vũ Thái Bình - Trưởng Khoa Dược

Điện thoại: 0983536674

Email: bvbs@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- Ông: Vũ Thái Bình - Trưởng Khoa Dược

- Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

- Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, sinh phẩm chẩn đoán(Phụ lục 01)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán: Mô tả cụ thể tại… [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có)

(Đính kèm theo Bảng mô tả về các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các vật tư, sinh phẩm chẩn đoán; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Mẫu báo giá: theo mẫu phụ lục 02

Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn trân trọng thông báo./

 

Nơi nhận:

- Như trên:( Đăng tải Website: http://bvbimson.ytethanhhoa.gov.vn/ )

- Lưu: VT, KD.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường

 
Tệp đính kèm: Phụ lục 01.xlsx + Phụ lục 2.xlsx


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc

Thông báo

  • Hôm nay:

    1

  • Tất cả:

    24185